Macbook Air 2014 -11 ich ( Core i5-2.7, Ram 4gb, Vga intel Graphic 5000, Màn hình 11,6 ich, Ssd 128 gb)

9.500.000

Danh mục: